Med motorhjärta och envishet nådde Stig målet – 50 Vasalopp

En exklusiv skara har genomfört 50 lopp mellan Berga by och Mora. Nu är Stig Johansson från Backa i Skene en av dem.
– Det gick skapligt upp till 42-43, sedan har det mest varit ett tvång att klara 50. Ingen bryr sig om man åker 47, säger han.
Foto: Malin Edberg-Larsson