Kommunen söker mer personal: ”Behovet är stort”

10-15 procent av de vårdanställda inom Marks kommun är sjukskrivna. Därför söker kommunen nu mer personal.
– Vi måste förbereda oss på en situation med ännu fler sjukskrivningar, säger Tarja Thorén, verksamhetschef för individ- och familjeomsorg.
Foto: Sanna Tedeborg