Varning för intrång när många jobbar hemma

Jobbar du hemma på ditt privata wifi? Och hur är det med dina lösenord?
När säkra arbetsplatser byts mot hemmiljön ökar riskerna för datorintrång i myndigheters och företags system.
Hur bra är ditt lösenord? Det är en av riskfaktorerna när du jobbar hemifrån. Arkivbild.
Foto: / TT / TT

Duktiga hackare och andra it-skurkar gnuggar händerna när coronakrisen rasar. Hemmajobbare är ett lockande byte.

– Globalt märks det redan. FBI och Europol varnar för det, säger Jan Olsson, kriminalkommissarie vid Polismyndighetens nationella IT-brottscenter.

Det finns dock inga exakta siffror, och i Sverige syns ännu inte någon ökande trend. Men den lär komma. Många datorkapningar märks först efter en tid, säger Olsson.

Osäkert wifi

I hemmet är vi mer sårbara. Och nu har antalet hemmajobbare, och därmed potentiella mål, ökat enormt.

– På jobbet har man ett skalskydd, brandväggar och en personalstab som skyddar. Hemma sitter nu många och jobbar på sitt privata wifi. Det är inte lika säkert.

En del routrar har simpla, kända lösenord som kriminella kan känna till och prova om de fungerar.

Olsson understryker bland annat att man bör ha en så kallad vpn (se faktaruta) och en ytterligare inloggningsmetod utöver lösenord, så kallad flerfaktoridentifiering.

Vissa personer kan också vara "hetare att fokusera på", säger Olsson och syftar på nyckelpersoner med tillgång till känsliga uppgifter.

Varning för barn

Carl Önne, it-säkerhetsexpert på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), håller med om att intrångsriskerna ökar med osäkra hemmanätverk, privata datorer och stöldrisk.

– Men från vilken grad och till vilken grad går inte att säga.

Det kan också vara en säkerhetsrisk om viktigt arbete inte kan utföras för att utrustning går sönder i hemmet. Små barn kan till exempel råka förstöra arbetsverktyg.

– En kollega hade ett barn som åkte pulka på vardagsrumsgolvet med hans dator, berättar Önne.

Distansarbete ökar också kraven på att tillgången verkligen fungerar över nätet, att överbelastning eller annat förhindrar att man når det man arbetar med.

– Det kan vara en säkerhetsrisk om du jobbar med samhällsviktig verksamhet och har en övervakningsfunktion eller liknande. Om du inte kommer åt övervakningen kan något hända, säger Carl Önne på MSB.

Läs mer

Bollebygd

Tillgänglighetskrav fördröjer bostäder i Töllsjö

Det blev inget bygglov beviljat för nya bostäder i närheten av skolan i Töllsjö. Samhällsbyggnadsnämnden återremitterade ärendet för att få ett förslag på hur samtliga lägenheter kan uppfylla tillgänglighetskraven för flerbostadshus.

Herrljunga

Nu kartläggs räddningstjänstens arbetsmiljö

Herrljunga kommun tar nya tag i frågan om räddningstjänstens omorganisation. Nu ska arbetsmiljön kartläggas genom en enkät och intervjuer innan arbetet med organisationen fortsätter.

Bollebygd

Närgångna bilder av naturen

Britt-Marie Pålsson i Bollebygd hittar motiven för sina fotografier i naturen, framför allt är det blommor som får henne att ta fram kameran.

Herrljunga

Många planer för nybyggen i Herrljunga

Kommun vill växa och har fokus på detaljplaner för bostäder. Flera planer är klara eller nära slutskedet.

Bollebygd

Bollebygd är en trygg kommun

Bollebygd är en trygg kommun att bo i, enligt den enkätundersökning om upplevd trygghet som Bollebygds invånare kunde fylla i under november.

BT-experimentet

Prova  i̶n̶t̶e̶ detta hemma – labba med BT och Navet

Här finns senaste experimenten – och alla lösningar.