1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Varningsflagg för ämneslärarutbildningar

Mer än hälften av landets ämneslärarutbildningar i svenska och matematik håller inte måttet.
En anledning är att även universiteten och högskolorna har lärarbrist.
Totalt 103 ämneslärarutbildningar i sju ämnen vid 27 universitet och högskolor har utvärderats.
Foto: Ingela Landström/TT
En stor andel av ämneslärarutbildningarna har kvalitetsbrister, visar UKÄ:s utvärdering. Arkivbild.
Foto: Veronica Johansson/SvD/TT

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för 99 kr! (ord pris 597 kr)

Totalt 103 ämneslärarutbildningar vid 27 av landets lärosäten har ingått i en stor kvalitetsgranskning som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) låtit göra. Resultatet: 59 av utbildningarna får omdömet hög kvalitet medan 44 får omdömet ifrågasatt kvalitet. De 44 är inte utdömda men har, enkelt uttryckt, fått varningsflagg och lärosätena måste åtgärda bristerna inom ett år.

– Det rör sig om olika brister men det finns några gemensamma nämnare, och det är att de som arbetar i utbildningarna behöver vara fler eller ha mer tid i utbildningen. Det behövs fler med kompetens i utbildningsvetenskap, didaktik och ämnesdidaktik, säger Emma Wimmerstedt, senior utredare vid UKÄ.

Behov av samarbete

Det råder med andra ord lärarbrist på lärarutbildningarna.

– Men på vissa lärosäten finns mycket kompetens, så man skulle behöva etablera fler samarbeten lärosäten emellan, säger Wimmerstedt.

TT: Hur allvarliga är bristerna?

– Det varierar, men där kompetensbristerna finns har man svårare att nå målen om vad en lärare förväntas kunna när den är färdigutbildad. En fjärdedel av lärosätena uppfyller till exempel inte målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder kopplat till yrkesutövningen.

Många studenter

UKÄ:s granskning omfattar ämneslärarutbildningar i sju ämnen. Av utbildningarna i matematik och svenska har mer än hälften ifrågasatts.

– Vi ser ju att det är matematik och svenska som har de största utmaningarna, det är ett tydligt resultat. Det är stora utbildningar så naturligtvis är det många studenter som påverkas av att utbildningarna blir ifrågasatta, säger Emma Wimmerstedt.

Högskoleminister Matilda Ernkrans (S) säger till TT att resultaten av UKÄ:s utvärdering absolut inte är tillfredsställande.

– Men universiteten och högskolorna har ett år på sig att åtgärda bristerna och det är viktigt att de tar det ansvaret och prioriterar det arbetet högt, säger hon till TT.

Koncentration

Liberalerna vill att ämneslärarutbildningarna koncentreras till färre lärosäten och kräver att "regeringen omgående initierar ett arbete" för detta, kommenterar partiets utbildningspolitiska talesperson Roger Haddad.

– Man kan inte, utifrån utvärderingarna, säga att lösningen är att koncentrera utbildningarna till de större städerna eller de större universiteten, säger Matilda Ernkrans och syftar på att resultaten från denna och den tidigare utvärderingen inte entydigt pekar på att något lärosäte är bäst eller sämst.

Förra våren publicerade UKÄ en utvärdering av förskollärar- och grundlärarutbildningar. Av 67 utbildningar fick 32 omdömet ifrågasatt kvalitet medan 35 bedömdes ha hög kvalitet.

– Det är dessutom tydligt att lärarutbildningarna rekryterar sina studenter regionalt och studenterna stannar också regionalt. Så ska man klara kompetensförsörjningen måsta man se till att ha utbildningar över hela landet, säger Matilda Ernkrans.

Fotnot: Didaktik är läran om undervisning.