Viskan prioriteras när skredrisk ska kartläggas

Skredrisken längs med Viskan ska kartläggas sedan SGI, Statens geologiska institut, gjort en ny prioritering över riskområden i Sverige.
Särskilt intressant är Viskadalen i Marks kommun.
Foto: Lars Wendt