”Vi vet att det blir fler äldre,

Prognoser visar på ett ökat behov av vårdplatser inom äldreomsorgen de närmaste åren.
Därför vill äldreomsorgsnämnden nu ha uppgifter på vad en nybyggnation i anslutning till Kinnaborg kostar.
– Vi vet att det blir fler äldre, så vi behöver mer platser, säger Ulla-Maj Persson (C), ordförande i äldreomsorgsnämnden.

så vi behöver ha mer platser”

Foto: Lars Wendt