Bortspolad väg avstängd: ”Kan nog ta ett par dagar”

En del av Mogavägen norr om Kinnaström har fått stängas av sedan en bit spolats bort.
Foto: Ingemar Brink