Vädjar till Markborna genom öppet brev

Marks näringslivsråd vädjar i ett öppet brev till Markborna om att stötta de lokala företagen.
”Vill du ha ett levande Mark även efter pandemin, måste vi tillsammans värna om våra företag redan i dag” skriver medlemmarna i rådet.
Foto: Illustration: Marks kommun