Ungdomar i Mark drabbas av trenden med personrån

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har antalet anmälda rån mot ungdomar under 18 år fördubblats mellan 2016 och 2019. Även i Mark märker polisen av den typen av brott.
– Det går inte att sticka under stol med att personrånen sprider sig även här, säger kommunpolis Annika Stomberg.
Foto: Arkiv