Trygghetsundersökningen ger grund för fortsatt jobb för ett tryggt Mark

Av de som svarat på kommunens trygghetsundersökning känner sig i knappt 65 procent trygga, 35 procent gör det inte.
– Vi ska verkligen titta på varför de som känner sig otrygga gör det men också komma ihåg att många känner sig trygga, säger Annika Stomberg, kommunpolis.
Foto: Malin Edberg-Larsson