Trots turerna – den här gången drabbas inte skattebetalarna

För drygt ett år sedan betalade Marks kommun ut miljonbelopp i avgångsvederlag till två höga chefer.
Turerna kring Bengt-Allan Frost drabbar dock inte skattebetalarna, men försvårar till en viss del för kommunägda Mark kraftvärme att nå upp till vinstkravet.
Foto: Lars Wendt