Stulet ställningssläp befaras ha smälts ner

Släpet försvann spårlöst under nattetid trots flera lås. Nu befarar ägaren att ställningssläpet stulits för att smältas till aluminium.
Foto: Johan Nilsson/TT