Sänkt bemanningskrav på demensavdelningarna skapar oro – i onödan enligt kommunen

Bemanningskravet på demensavdelningarna sänks och personalen på Lindäng i Skene fördelas om. Nu kommer det att vara fem personal istället för sex på demensavdelningarna i Skene.
– Vi har precis lika mycket att göra nu som innan förändringen gjordes, säger vårdpersonal som vill vara anonym.
Foto: Malin Edberg-Larsson