Samarbete löser situationen på Klockaregården

Äldreomsorgsnämndens underskott gör att alla verksamheter måste se över sina kostnader extra mycket.
På Klockaregården i Sätila fungerar det bra, trots det kärva läget.
– Ibland får vi omfördela uppgifterna utifrån de resurser vi har. Det löser väldigt många problem, säger Victor Fredriksson.
Foto: Lars Wendt