Rektorn: ”Ska vara uthålliga och få med oss alla”

Distansundervisningen har fått en positiv start på Marks gymnasieskola men för grupper av elever är den en stor utmaning.
– Nu tittar på lösningar för att kunna ge handledning och uppföljning, säger rektor Markus Ring
Foto: Malin Edberg-Larsson