Ökat intresse för solceller - men lång väntetid på statligt stöd

Solceller ökar kraftigt i popularitet över hela Sverige - så även i Mark. Samtidigt fortsätter kön för att ta del av det statliga stödet bara att växa. Några följt med i trenden är paret Ronny och Yvonne Larsson i Fritsla.
Foto: Akiko Ahlstrand