Nya skisserna: Så kan centrum byggas om

De nya idrottshallarna ska placeras intill den nya Lyckeskolan och ytan för nya lägenheter blir mindre än vad som tidigare var tänkt.
Det visar kommunens nya skisser över hur Kinna centrum kan komma att se ut.
Foto: Skiss: Marks kommun