Ny satsning ska hjälpa Markbor att hitta jobb

I dag är 440 Markbor öppet arbetslösa och 371 söker jobb samtidigt som de går i olika program.
Nu ska de personerna få bättre hjälp med att komma ut i arbetslivet genom en ny kommunal satsning.
Mark
Foto: Lars Wendt