Ny detaljplan beställd – här planeras för nytt bostadsområde

Marks kommun planerar att skapa kommunala småhustomter vid Vråsjön i utkanten av Kinna.
Politikerna har beställt ny detaljplan över området, i syfte att bygga 300 bostäder med blandad bebyggelse.
Foto: Foto: Bass Nilsson