Miljönämnden vill stoppa delar av stora byggplanerna

Politikerna i miljönämnden vill inte att det byggs så nära Assbergs raviner vid Kungsfors som skisser visar.
– Vi tycker det är olämpligt på grund av bland annat ökad skredrisk, säger ordföranden Håkan Andersson (S).
Foto: Skiss: Abako