Marks kommun startar ungdomsråd

Marks kommun startar ett ungdomsråd där politiker och ungdomar från kommunen ska ingå tillsammans.
– Det är viktigt att ungdomarna får komma till tals i frågor som berör dem, säger Helena Blomqvist, kommunjurist och handläggare.
Foto: Malin Edberg-Larsson