Marks gymnasieskola stänger - undervisning sker på distans

Efter regeringens rekommendation beslutade Marks kommun på tisdagen att stänga gymnasieskolan och istället bedriva distansundervisning.
– Det är inget beslut vi tar lätt på, det får konsekvenser för elevers studieresultat, säger Mari Sandell Molander, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.
Foto: Joel Engblom