Markborna slänger mer – nu måste taxan höjas

Renhållningstaxan i Marks kommun behöver höjas med sju procent nästa år.
En av anledningarna är att den nya återvinningscentralen på Skene skog har blivit så populär.
Foto: Lars Wendt