Mark först i Sverige med grannsamverkan för trygghet – men oron fortsätter

Sedan reglerna för IVPA, I väntan på ambulans, ändrades 2016 har Torestorps byalag aktivt drivit frågan om tryggheten i väntan på ambulans. Nu är Marks kommun först i Sverige med att starta projektet Grannsamverkan för trygghet, men Torestorp vill se mer åtgärder.
– Det här ersätter inte det som fanns innan, många är ju oroliga eftersom vi bor ju i utkanten av kommunen, säger Siv Kopacsi, Torestorp som varit drivande i frågan.
Foto: Malin Edberg-Larsson