Kungsfors ett av alternativen för den nya förskolan

Bostadsområdet som planeras vid Kungsfors är ett av alternativen för en ny förskola i Skene.
– Det är ett intressant läge, säger Leif Sternfeldt (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.