Kommunens ”reserv” kan utnyttjas för första gången

Marks kommun har under goda år avsatt 93 miljoner kronor i en ”reserv” som kan utnyttjas när konjunkturen hastigt dyker.
Nu kan den för första gången komma att användas.
– Vi ska titta på vad det finns för möjligheter, säger Lisa Dahlberg (S)
Foto: Joel Engblom