Hyssna vind hotas av vite om inte bullernivån sänks

Ägarna till vindkraftverket utanför Hyssna måste få ner bullernivån vid sex fastigheter.
Gör man inte det hotas man av ett vite på 250 000 kronor.
Foto: Lars Wendt