Hudmottagning föreslås läggas ned: ”Ett enigt beslut”

Säs sjukhusstyrelse fattade beslut om att lägga ner hudmottagningen på lasarettet i Skene.
Först ska dock hälso- och sjukvårdsnämnden godkänna beslutet.
– Vi lever på hoppet, för det har inte gått igenom alla instanser än, säger Sune Engvall, ordförande i psoriasisföreningen i Mark.
Foto: Lennart Magnusson