Hatbrottsgruppen tar över utredningar kopplade till NMR-attacken

Fackeltåget i Horred, som attackerades av Nordiska motståndsrörelsen, arrangerades efter att rasistiska symboler flera gånger den senaste tiden dykt upp i Horred.
Nu har polisens enhet för demokrati- och hatbrott tagit över utredningarna.
Foto: Franz Feldmanis