Grönt ljus för vindkraftverk sedan bullernivå sänkts

Hyssna vind har sänkt bullernivån vid Hökåsverket och får nu grönt ljus av Marks kommun.
– Vi bedömer att det föreläggande vi skrev är uppfyllt, säger miljöinspektören Linnea Gunnarsson.
Därmed är ytterligare kapitel över om verket som det stormat kring i 13 år.
Foto: Lars Wendt