Förslag: Vuxenpsyk kan flyttas – detta är skälen

Ett förslag om att lägga ner vuxenpsykiatrin i Mark utreds nu på Säs.
Det berör 900 patienter och kan hamna på politikernas bord redan i augusti.
– Hade det varit jättegott om pengar och personal hade det kanske kunnat se annorlunda ut, säger Staffan Setterberg (KD), ordförande i Säs styrelse.
Foto: Lars Wendt