Förslag om nedläggning dröjer: ”Väcker förhoppningar”

Ett förslag om en nedläggning av öppenvårdsmottagningen i Mark dröjer.
När styrelsen för Säs har möte nästa vecka finns det inte med på dagordningen.
– Det är klart att det väcker förhoppningar, säger Janåke Sjöquist, ordförande för Funktionsrätt Mark.
Foto: Lars Wendt