Försäkringskassan överklagar – nu väntar månader av ovisshet

I november 2019 slog kammarrätten slog fast att Anton Kry ska beviljas personlig assistans. Nu begär försäkringskassan prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.
– Vad gör man? Sätter sig ned, tar några djupa andetag och sedan fortsätter man kampen, säger hans mamma Malin Bovin.
Foto: Malin Edberg-Larsson