Föräldrar med barn i problembyggnaden: ”Vi vill ha säker information.”

Lärare har omplacerats i andra lokaler och en lärare är sjukskriven – men barnen går kvar i problembyggnaden på Örbyskolan. Nu kräver föräldrarna information och försäkran om säker skolmiljö.
– Om man flyttar på lärare är inte miljön säker, då måste man ju även flytta på barnen, säger två föräldrar med barn i klassen.
Foto: Malin Edberg-Larsson