Ett steg närmare ny stadsdel – 250 nya bostäder planeras

Planerna på cirka 250 nya bostäder vid Kungsfors växer fram.
För att bli klar med en ny detaljplan kopplar nu kommunen in länsstyrelsen och Trafikverket.
– Vi tycker att arbetet har kommit så pass långt nu så att vi kan gå vidare, säger Pontus Johansson (C), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.
Foto: Skiss: Abako