Efter år av förfall på kommunens mark – nu utreds garagen

15 gamla garage står och förfaller på kommunens mark i Skene och har blivit ett tillhåll.
Grannen Heidi Paulsen har påtalat problemet för kommunen i många år, och nu har en utredning påbörjats.
– Eftersom det inte är våra byggnader kan vi inte bara riva dem, säger Victoria Bengtsson, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Foto: Lars Wendt