Dömdes till fängelse efter arvsbluff – HD tar inte upp målet

Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd för de tre män som dömts för att försökt lura till sig ett arv på 22 miljoner kronor.
Därmed står domarna på 1-2,5 års fängelse fast.