”Det förekommer fortfarande incidenter”

Den akuta krisen har klingat av men vakterna som sattes in på Kinna bibliotek, efter bråk, stölder och ungdomar som injicerat knark, är fortsatt kvar.
– Det finns en anledning till det. Situationen har inte blivit värre men det förekommer incidenter, säger Karin Ryberg Manhem, tillförordnad enhetschef kultur.
Foto: Malin Edberg-Larsson