”Det får inte sluta med att klubbarna får riva upp planerna”

Behovet av konstgräsplaner är stort men innan eventuella byggen kan sätta igång måste en miljöpolicy komma på plats.
– Vi måste veta att det finns en hållbar policy kring det här så att det inte slutar med tråkigheter som det gjort i andra kommuner, säger Birgitta Andersson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Foto: Malin Edberg-Larsson