De erbjuder studieplats och lunch till gymnasieelever

Studieförbundet Vuxenskolan agerar i spåren av coronavirusets spridning. Nu erbjuder man studieplats och lunch till elever efter att gymnasieskolan gått över till distansundervisning.
Foto: Malin Edberg-Larsson