Besparingarna sätter stopp

Marks kommun har inte råd med 300 000 i personal- och lokalkostnader för Spädbarnsverksamheten i Mark och vid årsskiftet försvinner verksamheten.
– Pengarna räcker helt enkelt inte till. Vi har lagstadgad verksamhet som måste gå först, säger Johan Lepp (L), ordförande socialnämnden.
Foto: Joel Engblom