Beslut om riktlinjer för konstgräsplaner taget

Efter att ha satt stopp för nya konstgräsplaner på grund av bristande riktlinjer för att undvika miljöskador har kultur- och fritidsnämnden nu tagit ett beslut.
Istället för en miljöpolicy unik för kommunen så ska endast rekommendationer från Naturvårdsverket gälla.
Foto: Malin Edberg-Larsson