Berghemsbo kritisk till provisorisk lagning av hålor

Stefan Johansson i Berghem är kritisk till hur kommunen har skött Bäckängsvägen i Berghem under lång tid. Han vill se asfaltering i stället för den löpande lagning som nu sker.
– Sedan skolan la ner för 15 år sedan har det inte varit något mer än lappa och laga och lagningen håller inte mer än en månad, säger han.
Foto: Malin Edberg-Larsson