Barn- och utbildningsnämnden tvingas till anpassningar under 2020

Minskade statsbidrag från Migrationsverket samt ökade kostnader för särskola och lokaler gör att barn- och utbildningsnämnden måste anpassa verksamheten för 2020.
– Det handlar om 11 miljoner kronor, säger Leif Sternfeldt (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Foto: BORAS TIDNING