Avgift för tobakstillstånd föreslås bli lägre

Avgiften för det nya tobakstillståndet vållade debatt i Mark i våras.
Nu föreslås den bli lägre, åtminstone det första året.
En av anledningarna är att handlarna inte ska drabbas så hårt.
Foto: Fredrik Persson