Äldreomsorgen söker frivillig personal

Äldreomsorgen har hand om den största riskgruppen i samband med coronavirusets spridning. Samtidigt riskerar man att tappa personal när allt fler i samhället insjuknar.