36 miljoner i vinst – trots att nämnderna går back kraftigt

Mark kommun gör en vinst på 36 miljoner för 2018.
Trots det skickar kommunens ekonomichef ut varningssignaler:
– Det är ett bekymmer att nämnderna drar över, för det finns det inte utrymme för i år, säger Karin Hydén.
Foto: Joel Engblom