1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Stefan Eklund: Därför granskar vi S i Borås

Den patriarkala struktur som avslöjats påverkar Borås och dess medborgare negativt.
Johan Valkonen
Foto: Johan Valkonen

Den senaste veckans avslöjanden om informella maktstrukturer inom det socialdemokratiska partiet i Borås har skakat om stadens politiska offentlighet.

För Borås Tidning föregicks de inledande artiklarna av ett noggrant research-arbete av reportern Anne Bengtsson och flera etiska och publicistiska diskussioner på redaktionen.

Diskussionerna handlade om olika typer av gränsdragningar – mellan privat och offentligt, mellan namnpubliceringar och anonymitet, mellan återgivande av trovärdiga källors uppgifter och ryktesspridning.

Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för 99 kr! (ord pris 597 kr)

Allt mynnar ut i en av de frågor vi alltid ställer oss och som vi alltid ska ha ett svar på: Varför ska vi publicera detta?

Låt mig börja med de numera beryktade protokollen från ”bastuklubben” som BT har tagit del av. Vi har varit noga med att berätta att de är tio år gamla och när vi inledde arbetet med att undersöka dem närmare fanns det en osäkerhet om de överhuvudtaget hade ett allmänintresse. Men snart, efter att ha intervjuat en stor mängd framträdande socialdemokratiska företrädare, förstod vi att de, milt uttryckt, grabbiga tongångar som fanns i protokollen för många fortfarande var en högst påtaglig verklighet inom Borås socialdemokratiska parti. Flera av de S-kvinnor vi talade med vittnade om en stark patriarkal struktur som regerade partiet och som enligt dessa vittnen hade sin grund i bastuklubben.

Därmed kunde vi se ett mönster. Ett mönster med starkt allmänintresse eftersom de två som pekades ut som ledande och ansvariga för den patriarkala maktstrukturen var kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson och riksdagsledamoten Petter Löberg, två personer som har stor makt i Borås och representerar staden och skattebetalande boråsare i många viktiga sammanhang. Att den strukturen dessutom syntes påverka vilka som fick maktpositioner i staden strök under allmänintresset.

Det var alltså i första hand strukturen som var intressant. Den privata bastuklubben blev självklart relevant först när den kunde ses som en förklaring till den ojämlika hierarki som alla de vi pratade med vittnade om. Att en av dem som gjorde det, och dessutom var beredd att träda fram med namn, var förra kommunalrådet Lena Palmén, stärkte uppgifternas trovärdighet.

Petter Löberg har kritiserat BT och med hänvisning till sin plats i riksdagens justitieutskott hävdat att BT:s innehav av bastuklubbens protokoll kan vara aktuellt att polisanmäla i någon form. Det är ett häpnadsväckande oseriöst påstående. Menar Petter Löberg att BT har stulit protokollen? Känner han inte till att källor är grundlagsskyddade? Och varför hänvisar han till sin plats i justitieutskottet?

Efter de två första dagarnas publiceringar har fler som har eller har haft centrala positioner inom S i Sjuhärad trätt fram och i varierande styrka och med olika reservationer bekräftat Lena Palméns berättelse: Sara Andersson, Roland Andersson, Mattias Josefsson, Solveig Kjörnsberg (i P4 Sjuhärad). Socialdemokraterna i Ulricehamn krävde till och med Löbergs och Olssons avgång. Men framför allt kan ni i dagens BT läsa en intervju med kommunalrådet Malin Carlsson. Hennes ord väger tungt: Hon säger: ”Det här handlar om manliga strukturer.”

Andra, exempelvis Ylva Lengberg, ersättare i kommunstyrelsen, har inte sett de mönster som BT:s anonyma och namngivna källor har berättat om.

Roland Andersson, S-nestorn i Borås, tror inte alls på uppgifterna om toppstyrning av partiet men säger sig ha noterat problemen med grabbkultur. Han menar att det är uppenbart att här finns ett problem och hans budskap är klart: ”Det är bara för partiet att ta tag i den frågan.”

Som chefredaktör och ansvarig utgivare har artiklarna om socialdemokraterna i Borås varit bland de svåraste jag har haft att bedöma, främst beroende på de inledningsvis nämnda gränsdragningarna i de olika delarna. Men helheten har jag aldrig tvekat på och jag är stolt över redaktionens arbete. Den patriarkala struktur som avslöjats har haft en negativ påverkan på Borås största parti och därmed också på Borås. En sådan struktur behöver lyftas fram och ifrågasättas. Det är Borås Tidnings demokratiska uppgift.

Det är svaret på frågan varför vi publicerade artiklarna om socialdemokraterna i Borås.