Kommuner ska inte ägna sig åt slöjan

Redan själva ansatsen är helt uppåt väggarna. Men om det är någonstans som frågan om slöjförbud ska hanteras är det i riksdagen, inte ute i kommunerna.
Demonstranterna mot ett slöjförbud i Skurup protesterade förgäves.
Foto: Johan Nilsson/TT

Skolverket har satt ner foten. Den som vill förbjuda slöja i skolan hamnar i omedelbar konflikt med grundlagen och Europakonventionen. Som grädde på moset står ett sådant beslut också i konflikt med diskrimineringslagen. Att kommuner då envisas med att fatta beslut som hamnar i konflikt med rådande lagstiftning kan knappast betraktas som annat än ett fatalt felsteg, och sådana ska kommunpolitiker sky av all kraft.

Att på så sätt göra parodi av det kommunala beslutsfattandet bidrar bara till att på kort och lång sikt minska tilltron till fullmäktigeförsamlingarnas relevans.

I 17 kommuner hålls slöjförbudsfrågan vid liv, i fem har förslaget redan röstats ner. Endast i två har det införts. Med lite eftertanke borde det inte vara så svårt att inse att något är fatalt fel när ett politiskt förslag leder till att svenska kommuner hamnar i konflikt med grundläggande mänskliga rättigheter.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.

Men tillståndet i dagens Sverige är inte normalt. Det går inte att utan vidare hänvisa till lag och rätt med förhoppningar om att sans och måtta därmed ska råda. Tvärtom råder det uppvindar för åsikter och partier som verkar samhällssplittrande. Då får ansvar och allvar stå tillbaka.

Skåne-kommunerna Staffanstorp och Skurup kan med rätta betraktas som skräckexempel i sammanhanget. I veckan har TT kunnat berätta om att slöjbeslutet i Skurup lett till såväl otaliga utfall av ohöljt muslimförakt. Dessutom har de argument som kretsat kring tanken på att ett förbud skulle befria flickor från slöjan fått rakt motsatt effekt: Fler flickor i Skurup bär nu slöja i skolan.

Men sakfrågan då, invänder en och annan amper tillskyndare av slöjförbud, ska inte den kunna debatteras?

Svaret är givet: Det finns det inga sådana hinder. Det är inte heller den politiska debatten om vare sig slöjan, religionens plats i det offentliga, hedersproblematiken, muslimföraktet eller främlingsfientligheten som utgör problemet i sammanhanget. Det är när argumentationen tar sig uttryck i beslut i fullmäktigeförsamlingar som det absurda i situationen blir entydig. För den sortens beslut är riksdagens kammare rätt plats, inte i Skurups, Staffanstorps eller för delen i någon av Sjuhärads kommunala församlingar.

Läs mer

Bollebygd

Tillgänglighetskrav fördröjer bostäder i Töllsjö

Det blev inget bygglov beviljat för nya bostäder i närheten av skolan i Töllsjö. Samhällsbyggnadsnämnden återremitterade ärendet för att få ett förslag på hur samtliga lägenheter kan uppfylla tillgänglighetskraven för flerbostadshus.

Herrljunga

Nu kartläggs räddningstjänstens arbetsmiljö

Herrljunga kommun tar nya tag i frågan om räddningstjänstens omorganisation. Nu ska arbetsmiljön kartläggas genom en enkät och intervjuer innan arbetet med organisationen fortsätter.

Bollebygd

Närgångna bilder av naturen

Britt-Marie Pålsson i Bollebygd hittar motiven för sina fotografier i naturen, framför allt är det blommor som får henne att ta fram kameran.

Herrljunga

Många planer för nybyggen i Herrljunga

Kommun vill växa och har fokus på detaljplaner för bostäder. Flera planer är klara eller nära slutskedet.

Bollebygd

Bollebygd är en trygg kommun

Bollebygd är en trygg kommun att bo i, enligt den enkätundersökning om upplevd trygghet som Bollebygds invånare kunde fylla i under november.

BT-experimentet

Prova  i̶n̶t̶e̶ detta hemma – labba med BT och Navet

Här finns senaste experimenten – och alla lösningar.