Öppenhet – en effektiv kur i coronatider

Alla behöver koncentrera sig på att stoppa smittspridningen av coronaviruset. Därför är det särskilt illa, om än inte oväntat, att Kina nu ägnar sig åt att sprida desinformation om viruset och andra länders hantering.
Kinesisk polis är rikligt förekommande på gatorna i Peking. Här i samband med ett maratonlopp som hölls i huvudstaden i början av mars i år.
Foto: Shuji Kajiyama

I rapporten Informationspandemi – desinformation i skuggan av coronakrisen (Frivärld 20/3) beskriver Frivärlds senior fellows Patrik Oksanen och Henrik Sundbom hur Kina försöker svartmåla bland annat Sverige. Detta genom exempelvis media som kontrolleras av kinesiska kommunistpartiet.

Bakgrunden till att Kinas kommunistparti i flera medier framställer Sverige som ett kollapsande extremliberalt samhälle är enkel att förstå. Coronaviruset började spridas i Kina i december, vilket först mörkades av partiet. Detta innebar att det dröjde lång tid innan smittskyddsåtgärder började vidtas, samt vårdpersonal och andra länder varnas. Nu har Kinas regim ett behov av att flytta uppmärksamheten från det egna misslyckandet, skriver Oksanen och Sundbom.

Visst är det så att Kinas extremt ingripande åtgärder för att så småningom förhindra smittspridning aldrig hade kunnat göras i öppna och demokratiska länder. Men det ska inte ses som en styrka att Kinas kommunistparti kunde ta igen sina inledande försök till mörkläggning genom att svetsa igen smittade personers ytterdörrar.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.

Sådana åtgärder hade aldrig behövts om Kina hade varit ett öppet land med en ansvarstagande demokratisk regering. Då hade fria informationsflöden gjort att viruslarmen spreds till fler. Då hade regeringen sett till att marknader med försäljning av levande vilda djur, som både nu och tidigare gett upphov till smittspridning, hade förbjudits permanent. Och om ett utbrott hade skett skulle ett demokratiskt land inte ha tystat och hotat läkaren som varslade om det. Men Kina har dessvärre ett kommunistparti som tillåter de populära men farliga marknaderna och mörkar de virusutbrott som följer.

Att resten av världen generellt har öppnare gränser som korsas av privatpersoner och personal har därefter snabbat på spridningen av coronaviruset. Men det är också denna öppenhet som nu bekämpar smittspridningen, och som sannolikt kommer att vara avgörande för att vi ska klara oss relativt väl ur det här.

Medan det offentliga, av delvis förklarliga skäl, behöver längre tid för att fatta beslut och göra beställningar visar sig privata företag vara snabba att ställa om. Lantmännens vodkafabrik i Lidköping är en av flera som börjat tillverka sprit för handdesinfektionsmedel. I bland annat Svenljunga har munskyddsfabriken ökat produktionen. När lastbilstillverkaren Scania permitterar personal skickas en del av dem till ett annat företag, Getinge, för att se till att fler respiratorer kan tillverkas och nå vården.

Företagens initiativ görs möjliga av globala varuflöden och marknader, men också av att produktion finns i Sverige. Öppenhet är en framgångsfaktor – före, under och efter virusutbrott.

Läs mer

Bollebygd

Tillgänglighetskrav fördröjer bostäder i Töllsjö

Det blev inget bygglov beviljat för nya bostäder i närheten av skolan i Töllsjö. Samhällsbyggnadsnämnden återremitterade ärendet för att få ett förslag på hur samtliga lägenheter kan uppfylla tillgänglighetskraven för flerbostadshus.

Herrljunga

Nu kartläggs räddningstjänstens arbetsmiljö

Herrljunga kommun tar nya tag i frågan om räddningstjänstens omorganisation. Nu ska arbetsmiljön kartläggas genom en enkät och intervjuer innan arbetet med organisationen fortsätter.

Bollebygd

Närgångna bilder av naturen

Britt-Marie Pålsson i Bollebygd hittar motiven för sina fotografier i naturen, framför allt är det blommor som får henne att ta fram kameran.

Herrljunga

Många planer för nybyggen i Herrljunga

Kommun vill växa och har fokus på detaljplaner för bostäder. Flera planer är klara eller nära slutskedet.

Bollebygd

Bollebygd är en trygg kommun

Bollebygd är en trygg kommun att bo i, enligt den enkätundersökning om upplevd trygghet som Bollebygds invånare kunde fylla i under november.

BT-experimentet

Prova  i̶n̶t̶e̶ detta hemma – labba med BT och Navet

Här finns senaste experimenten – och alla lösningar.